Over het Pfizer/BioNTech vaccin tegen Covid-19

De voorbije maanden hebben de medewerkers van Pfizer dag na dag hard gewerkt aan een manier om de coronapandemie te bestrijden. Vandaag lijkt het vaccin dat Pfizer in samenwerking met het Duitse bedrijf BioNTech heeft ontwikkeld een deel van de oplossing te worden.

Midden maart 2020 hield Albert Bourla (CEO van Pfizer) een videovergadering met de afdelingen voor onderzoek en productie van zijn bedrijf. Tot diep in de nacht stippelden ze een plan uit om een vaccin tegen COVID-19 te ontwikkelen. Dat moest ‘met de snelheid van het licht’ gebeuren, om het tegen 2021 klaar te hebben. “Niet snel genoeg”, zei Bourla, en hij spoorde de teams aan om met een sneller plan op de proppen te komen.

Zes weken later, op de eerste maandag van mei, kregen de eerste proefpersonen in Amerika een experimenteel mRNA-vaccin toegediend dat Pfizer in samenwerking met het Duitse BioNTech ontwikkelde.

Om welk soort vaccin gaat het?

Het ontwikkelde vaccin is een mRNA-vaccin. Dat geeft de cellen van het lichaam instructies om een eiwit van het virus aan te maken dat door het immuunsysteem herkend wordt.

In dit geval bevat het vaccin de genetische code voor het spike-eiwit, een klein deel van het SARS-COV-2 virus. Wanneer de cellen van het lichaam het mRNA opnemen, wordt het virale eiwit tot expressie gebracht. Daarop reageert het immuunsysteem om COVID-19 te voorkomen. Het vaccin bevat geen levend virus.

Wat onderscheidt mRNA-vaccins van klassieke vaccins?

Er zijn veel verschillende soorten vaccins om infecties te helpen voorkomen. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: het immuunsysteem trainen om ziekteverwekkers te herkennen en zich ertegen te verdedigen. Daarvoor moet het antilichamen tegen de ziekte produceren en immuuncellen, zoals T-cellen, activeren. Sommige conventionele vaccins bevatten een virus of bacterie dat verzwakt is, gedood is of bepaalde delen er van die niet besmettelijk zijn. mRNA-vaccins zijn anders omdat ze informatie over de infectieverwekker bevatten. Die informatie geeft de cellen van het lichaam instructies om zelf een viruseiwit aan te maken en dat kan dan weer door het immuunsysteem worden herkend. 

Meer informatie over de vaccins tegen COVID-19 vindt u op de website van het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De productie « Made in Belgium »

Onze site in Puurs is geselecteerd als een van de productiesites voor het nieuwe vaccin.
Dat is geen verrassing, want Pfizer Puurs is internationaal een van de grootste productie- en verpakkingsvestigingen van Pfizer. Het is gespecialiseerd in aseptische productie en verpakking en produceert steriele, injecteerbare geneesmiddelen. Elk jaar worden in Puurs meer dan 400 miljoen doses injecteerbare vaccins en geneesmiddelen geproduceerd. Ze worden ter plaatse verpakt in ampullen, flacons, plastic flesjes, spuiten en patronen voor injectiepennen.

De productie van een SARS-CoV-2-vaccin bij Pfizer Puurs bewijst nog maar eens de expertise en doorgedreven kwaliteitsgerichtheid van de vestiging.

Hoe kon Pfizer zo snel werken?

We gaan inderdaad bliksemsnel vooruit, maar tijdens de hele ontwikkeling blijven strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen cruciaal. We doorlopen alle voorgeschreven en operationele stappen die vereist zijn voor al onze vaccinstudies en blijven daarbij trouw aan de strengste normen voor ons ontwikkelingsproces. In de aanloop hiervan moesten we de middelen en medewerkers van Pfizer en BioNTech op ongeziene schaal mobiliseren. We werkten ook de hele tijd nauw samen met de regelgevende instanties: wij hebben onze gegevens zo goed als in real time gedeeld en zij hebben ons sneller dan ooit tevoren beoordelingen en advies bezorgd. Zo ondersteunden ze ons om dit vaccin zo snel mogelijk te ontwikkelen.

Welke stappen volgen nu?

Op maandag 30 november 2020 vroegen Pfizer en BioNTech formeel een voorwaardelijke vergunning aan voor het in de handel brengen (CMA) bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor hun mRNA-kandidaat-vaccin BNT162b2 tegen COVID-19.

Binnen het EMA, kondigde het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) aan dat het  vóór het einde van het jaar een wetenschappelijk advies zou uitbrengen over de vergunning voor het geneesmiddel. Het EMA zond dit advies dan naar de Europese Commissie, die op 21 december besliste een (voorwaardelijke) vergunning voor het in de handel brengen te verlenen. Deze was onmiddellijk van toepassing in alle 27 EU-lidstaten.

Het volledige persbericht is hier beschikbaar

De levering van het vaccin kon beginnen zodra de Europese Commissie haar vergunning verleende. Toen konden de overheden van de Europese landen die gekozen hebben voor het Pfizer/BioNtech-vaccin elk hun eigen vaccinatiestrategie beginnen uit te voeren.

Als dit alles succesvol wordt afgerond, dan betekent het vaccin van Pfizer en BioNtech een doorbraak die mensenlevens kan veranderen.

Consulteer de website van het FAGG voor de meest recente informatie over Covid-19 en Vaccins tegen Covid-19 

 

Vaccinatie

UW GEZONDHEID
Vaccinate