Ik ben dokter
of apotheker
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Onze geneesmiddelenHomeOnze geneesmiddelen

Wij beschikken over een uitgebreid portfolio van geneesmiddelen op voorschrift (meer dan honderd geneesmiddelen) verspreid over 6 verschillende therapeutische domeinen die de gezondheid en het welzijn verbeteren, ziekten voorkomen en levens kunnen redden.

Heeft u een vraag over een geneesmiddel van Pfizer?

  • Neem contact op met uw arts of apotheker

  • Bereik ons op het nummer  + 32 (0)2 554 62 11

  • Gezondheidsprofessional ?

Consulteer Pfizer medical information

Soorten geneesmiddelenBeschikbaarheid van geneesmiddelenEen ongewenst voorval melden