Ik ben dokter
of apotheker
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Pfizer Pfizer ondertekent het Charter ter bevordering van inclusieve panelsHomeWerken bij PfizerOnze waardenDiversiteitPfizer ondertekent het Charter ter bevordering van inclusieve panels Pfizer sluit zich aan bij het Charter ter bevordering van inclusieve panels

Pfizer België ondertekent het Charter ter bevordering van inclusieve panels voor organisaties. Door dit charter te ondertekenen, verbinden we ons ertoe aandacht te besteden aan de diversiteit van de uitgenodigde experten op het vlak van o.a. gender, leeftijd, afkomst en taal en dit op alle evenementen en conferenties die we organiseren of waaraan we deelnemen. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden, verbinden we ons ertoe om niet deel te nemen aan een  panel dat maar één visie of standpunt vertegenwoordigt. 

Wij verbinden ons er toe om voor te stellen onze plaats te delen of om ons op het podium te laten vervangen door een spreker/spreekster die het panel meer diversiteit geeft. Als wijzelf een panel organiseren, verbinden wij er ons evenals toe om al het mogelijke te doen om deze representatief te maken voor ons publiek. 

Inclusieve panels, een echte uitdaging

Het initiatief voor het Charter ter bevordering van inclusieve panels is ontstaan uit de even eenvoudige als pijnlijke vaststelling dat panels en rondetafelgesprekken vaak nog steeds exclusief bestaan uit blanke mannen van middelbare leeftijd. Een panel moet per definitie een instrument zijn voor collectieve intelligentie. Als het te homogeen is, weerspiegelt het niet de rijkdom van de talenten die onze samenleving vormgeven.  

Wat genderdiversiteit betreft, vormt dit - met name voor de medische sector - een grote uitdaging. De ondervertegenwoordiging van de vrouwelijke stemmen is overduidelijk in medische en wetenschappelijke conferenties. Een studie van Lancet1 beschrijft bijvoorbeeld een correlatie tussen de lage vrouwelijke representativiteit in een panel en de lage participatiegraad van vrouwen in het aanwezige publiek, of het nu gaat om het stellen van een vraag of het maken van opmerkingen.  
Het onderzoek concludeert ook dat de afwezigheid van vrouwen in panels jonge vrouwelijke academici berooft van inspirerende rolmodellen, die een waardevolle bron van persoonlijke ambitie zijn. Dit beperkt dus ook het ontstaan en de groei van talenten van andere gemeenschappen.

Wist u dat? 

 Sinds de lancering van het charter hebben al meer dan 120 erkende bedrijven uit de professionele, academische en politieke wereld het ondertekend. 
Verschillende ministers zijn ook al overtuigd van het belang van de diversiteit van de panels en steunen het initiatief dan ook enthousiast. Zo maakt premier Alexander De Croo op zijn website duidelijk dat hij bij de keuze van zijn tussenkomsten voorrang geeft aan panels met een diverse en inclusieve samenstelling.

Waarom is dit belangrijk voor Pfizer? 

Gediversifieerde panels staan garant voor rijkere en meer open debatten, die representatiever zijn voor de hele samenleving. Verschillende visies en ideeën dragen bij tot innovatie. De creativiteit die hieruit voortvloeit is essentieel om:  

•    het leven te verbeteren van patiënten over de hele wereld die vele en gevarieerde behoeften hebben 
•    innovatieve therapieën te ontwikkelen en beslissende doorbraken te realiseren in verschillende therapeutische domeinen 
•    nieuw talent te inspireren, banden met collega’s aan te halen en samen de meest gevreesde ziektes van onze tijd aan te pakken 

Wilt u zich ook inzetten voor een eerlijkere en rechtvaardigere wereld? Neem een kijkje op de website Inclusieve Panels.

Referentie

1.  Victoria Salem et al, Scientific medical conferences can be easily modified to improve female inclusion: a prospective study, The Lancet Diabetes & Endocrinology (2021). DOI: 10.1016/S2213-8587(21)00177-7 

Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers