Ik ben dokter
of apotheker
Contacten
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Inclusie, diversiteit en rechtvaardigheid

Bij Pfizer omarmen we elke dag diversiteit, inclusie en rechtvaardigheid. Het is een integraal deel van onze cultuur.
In de eerste plaats omdat onze mensen aangemoedigd worden om zich te uiten en te functioneren op een manier die overeenkomt met wie ze zijn, zodat ze zich kunnen ontplooien en de beste versie van zichzelf kunnen zijn.

HomeWerken bij PfizerOnze waardenInclusie, diversiteit en rechtvaardigheidDiversiteit en inclusie, de motor van welzijn en innovatie

Ten tweede omdat wij er diep van overtuigd zijn dat verschillende visies en ideeën innovatie stimuleren. De daaruit voortvloeiende creativiteit is van essentieel belang voor onderzoek en ontwikkeling.

Tenslotte hebben wij deze diversiteit nodig om onze patiënten te begrijpen, wier behoeften overal ter wereld talrijk en gevarieerd zijn. De diversiteit van onze medewerkers geeft ons deze onontbeerlijke meerwaarde. ZoalsKarel Van Sompel, onze Country Manager, uitlegt: "Naast diversiteit in termen van bijvoorbeeld leeftijd of geslacht, is het de pluraliteit van meningen en persoonlijkheden die Pfizer rijk maakt en die ons in staat stelt om verandering teweeg te brengen"

Voortdurende mobilisatie

Voor ons is het bevorderen van diversiteit nooit een gegeven : het is een diepgaand proces dat regelmatig moet worden gemobiliseerd naar gelang van de veranderingen in de samenleving.

Daarom hebben wij het DISC-team (Diversity and Inclusion Strengths & Challenges) in het leven geroepen: een groep vrijwillige medewerkers die dagelijks een actieplan uitwerkt om het belang van diversiteit en inclusie onder de aandacht te brengen.

Dit vertaalt zich in zeer concrete acties, waaronder bijvoorbeeld:

Een erkende inzet

Dit engagement werd beloond met de toekenning van het label "Diversiteit" door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018. Wij werken nauw samen met Actiris om ons diversiteits- en inclusiebeleid verder te verrijken en dit gekoesterde label uit te breiden.

In 2020 werd Pfizer in de Randstad-ranking uitgeroepen tot de vierde meest aantrekkelijke werkgever in België. We denken graag dat het aanmoedigen van iedereen om zich binnen Pfizer uit te drukken op een manier die consistent is met wie ze zijn, een grote rol speelt in dit resultaat.

Pfizer ondertekent het Charter ter bevordering van inclusieve panels Meer info 
Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers