We zetten ons elke dag in voor diversiteit, gelijkheid en inclusie

Bij Pfizer, willen we dat al onze collega's zich ontwikkelen, groeien en slagen. We doen er alles aan om dat mogelijk te maken door mensen van alle achtergronden, regio's en perspectieven samen te brengen.

HomeWerken bij PfizerOnze waardenWe zetten ons elke dag in voor diversiteit, gelijkheid en inclusie

Diversiteit is ingebed in onze bedrijfswaarden en is de kern van wie we zijn bij Pfizer. We nemen onze rol serieus door programma's en partnerschappen te ontwikkelen die zich richten op diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen en buiten ons bedrijf.

Als mensen van verschillende achtergronden samenkomen is veel mogelijk

“Er kunnen ongelooflijke dingen gebeuren als mensen van verschillende achtergronden samenkomen met een gemeenschappelijk doel”, zegt An Van Gerven, Country Manager België/Luxemburg. “We kiezen ervoor om ons te omringen met collega's van verschillende achtergronden en vaardigheden die unieke gezichtspunten en perspectieven kunnen bijdragen aan alle aspecten van het bedrijf, van medicijnontwikkeling tot marketing.”

Medewerkers in actie

Bij Pfizer België/Luxemburg werkt een groep vrijwillige medewerkers een actieplan uit om het belang van diversiteit en inclusie onder de aandacht te brengen.

We hebben 4 prioriteiten:

Het team werkt actief rond verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld ethniciteit en cultuur, X-generation, inclusieve cultuur, ouderschap, mentale gezondheid, disability, LGBTQ+.

Onze ambassadeur Frida De Beer vertegenwoordigt de LGBTQ+ gemeenschap en bezoekt de medewerkers van Pfizer België.

“We kiezen ervoor om ons te omringen met collega's van verschillende achtergronden en vaardigheden die unieke gezichtspunten en perspectieven kunnen bijdragen aan alle aspecten van het bedrijf, van medicijnontwikkeling tot marketing.”An Van GervenCountry Manager
België/Luxemburg
Een erkende inzet

In 2021 kreeg Pfizer België het Actiris Diversiteitslabel toegekend voor een periode van twee jaar. De minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent jaarlijks het diversiteitslabel toe aan werkgevers die de verschillen in de beroepsomgeving erkennen, respecteren en valoriseren. “Het is een mooie erkenning voor onze inspanning om diversiteit te koesteren in alles wat we doen, hoe we omgaan met elkaar, collega’s en patiënten om diversiteit te koesteren in alles wat we doen, hoe we met elkaar en onze patiënten omgaan. Het Actiris Diversiteitslabel kadert in een permanent programa rond ethniciteit en cultuur.”

Pfizer ondertekent het Charter ter bevordering van inclusieve panels Meer info