Ik ben dokter
of apotheker
Contacten
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Over het Pfizer/BioNTech vaccin tegen COVID-19HomeUw gezondheidGezond levenVaccinatieCovid-19

Het was half maart 2020 toen Albert Bourla (CEO van Pfizer) een videoconferentie hield met de onderzoeks- en productieafdelingen van het bedrijf. Tot diep in de nacht bespraken zij een plan om een vaccin tegen COVID-19 te ontwikkelen en dit met de snelheid van het licht. Toen de teams een deadline in 2021 noemden, antwoordde Albert Bourla: "Niet snel genoeg", en drong hij aan op een nog kortere termijn. 

Zes weken na deze vergadering, kregen Amerikaanse proefpersonen in het kader van klinische proeven een eerste dosis van een boodschapper-RNA-vaccin dat Pfizer in samenwerking met het Duitse bedrijf BioNTech had ontwikkeld.

Over welk type vaccin gaat het?

Het vaccin is een boodschapper-RNA-vaccin. Het is een type vaccin dat de lichaamscellen instructies geeft om virale eiwitten aan te maken die het immuunsysteem kan herkennen en bestrijden. 

Concreet bevat het vaccin in kwestie, in de vorm van boodschapper-RNA, de genetische code van een deel van het SARS-CoV-2-virus, het zogenaamde ‘Spike’-eiwit. Dankzij de instructies die door de boodschapper-RNA aan de cellen worden gegeven, maken onze cellen dit eiwit aan, waardoor er een immuunreactie tegen ontstaat. Zo wordt het lichaam getraind om een eventuele COVID-19-infectie te bestrijden. Het vaccin bevat geen levend virus. 

Waarin verschillen boodschapper-RNA-vaccins van traditionele vaccins?

Er zijn veel verschillende types vaccins die worden gebruikt om infecties te helpen voorkomen, en ze hebben allemaal hetzelfde doel: het immuunsysteem trainen om de organismen die ziekten veroorzaken te herkennen en zich daartegen te verdedigen door antilichamen aan te maken die ze bestrijden en immuuncellen te activeren, zoals T-lymfocyten. Sommige conventionele vaccins kunnen bestaan uit een verzwakt, dood of niet-infectieus virus of bacterie. Boodschapper-RNA-vaccins zijn verschillend, omdat ze informatie bevatten over de ziektekiem die lichaamscellen instructies geeft voor het aanmaken van een viraal eiwit dat door het immuunsysteem kan worden herkend.  

Meer informatie over de Covid-19-vaccins vindt u hier

Een product ‘Made in Belgium’ 

Onze vestiging in Puurs werd gekozen als één van de belangrijkste productievestigingen voor het vaccin. 

Dat is geen verrassing, want Pfizer Puurs is één van de grootste vestigingen van Pfizer wereldwijd, gespecialiseerd in aseptische productie en verpakking. De vestiging produceert steriele injecteerbare geneesmiddelen. In Puurs werden voor de pandemie al meer dan 400 miljoen doses vaccins en inspuitbare geneesmiddelen geproduceerd. Deze producten worden ter plaatse verpakt in ampullen, flacons, injectiespuiten of patronen voor injectiepennen. 

De productie van een anti-SARS-CoV-2-vaccin in Pfizer Puurs is een erkenning van de expertise van de mensen die er werken en van de zeer hoge kwaliteit van de producten die er gemaakt worden. 

Hoe is Pfizer in staat geweest om zo snel te schakelen?

Ook al zijn we met een buitengewone snelheid vooruitgegaan, het naleven van strikte kwaliteits- en veiligheidsnormen was - en is nog steeds - van cruciaal belang. We hebben alle regelgevende en operationele stappen doorlopen die we normaal volgen voor al onze vaccinproeven, waarbij we voortdurend de hoogste normen toepassen in ons ontwikkelingsproces. Dit alles vereiste vooraf een enorme mobilisatie van de middelen van Pfizer en BioNTech, op een nooit eerder geziene schaal. We hebben ook nauw samengewerkt met de regelgevende instanties, door vrijwel in real time gegevens te verstrekken en sneller dan ooit adviezen te ontvangen, zodat dit potentiële vaccin zo snel mogelijk kon worden ontwikkeld. 

Vergunning voor het in de handel brengen en distributie

Op 21 december 2021 ontvingen Pfizer en BioNTech een voorwaardelijke vergunning van de Europese Unie voor het in de handel brengen van hun COVID-19-vaccin, die onmiddellijk van toepassing was in alle 27 EU-lidstaten. 

Hier is het volledige persbericht.  

De leveringen van het vaccin door Pfizer aan de Europese landen begonnen binnen enkele uren na deze vergunning, zodat de lokale autoriteiten hun vaccinatiestrategie konden implementeren.  

Op één jaar tijd hebben Pfizer en BioNTech meer dan 16 miljoen vaccins geleverd aan België en Luxemburg. In diezelfde periode werden in totaal meer dan 2,5 miljard vaccins geleverd aan 165 landen, waarvan ruim 871 miljoen doses aan 97 lage- en middeninkomenslanden.  

In december 2021 publiceerde Sciensano een studie waaruit bleek dat de vaccinatie tegen COVID-19 tot dan toe al 30.000 ziekenhuisopnames in ons land had vermeden.1 

Kanker en Covid-19: hoe moeten patiënten worden behandeld? VaccinatieWeet je wat te doen bij COVID-19? Pfizer/BioNTech COVID-19-vaccin bekroond met Galenus…

220184 - Jan 2022

Bronnen

1.https://www.sciensano.be/nl/pershoek/impact-van-covid-19-vaccins-belgie
Geraadpleegd op 31 januari 2022

Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers