Ik ben dokter
of apotheker
Contacten
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Hoofdkantoor - BrusselHomeOver onsPfizer in BelgieHoofdkantoor - Brussel

Het hoofdkantoor van Pfizer België Luxemburg in Brussel staat in voor het op de markt brengen van geneesmiddelen. Dit omvat uiteenlopende aspecten zoals medische opvolging, juridisch advies, besprekingen over prijzen en terugbetalingen, marketing en communicatie.  

Het is ook het aanspreekpunt dat:  

  • Alle informatie over behandelingen in ontwikkeling centraliseert 

  • Zorgt voor de nodige vergunningen en certificaten bij de Belgische en Europese instanties om een marktintroductie te garandereń die in overeenstemming is met de geldende normen 

  • Zorgt voor een open dialoog met patiëntenverenigingen en gezondheidszorgbeoefenaars over hun behoeften 

  • Proefprojecten uitvoert om oplossingen te ontwikkelen die verder gaan dan een medicamenteuze behandeling alleen, voor het juiste gebruik van behandelingen in samenwerking met ziekenhuizen en medische experts 

  • Technologische innovaties in de gezondheidssector ondersteunt door de ontwikkeling van digitale gezondheidszorgtoepassingen aan te moedigen en te begeleiden

Kerncijfers

  • 250 medewerksters en medewerkers

  • Een honderdtal geneesmiddelen op de markt gebracht in België in verschillende vormen

Onze aanwezigheid in België is uitzonderlijk omdat we betrokken zijn in verschiellende fasen van ontwikkeling en productie. Ontdek ook onze andere Belgische vestigingen.

Klinisch onderzoek - Brussel Productie - PuursLogistiek - Zaventem
Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers