Artsen en apothekersHomeOver onsPartnersArtsen en apothekers

Zonder regelmatige uitwisselingen met de mensen die dagelijks met onze patiënten omgaan, zouden we geen meerwaarde kunnen bieden aan de gezondheidszorg. Daarom zijn artsen en apothekers enkele van onze toonaangevende partners. Hun ervaring en advies zijn van cruciaal belang voor de beste behandeling van de patiënt.

Wist u dat?
De wettelijke transparantieverplichting verplicht farmaceutische bedrijven om de eventuele premies en voordelen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan professionals en organisaties uit de gezondheidssector of aan patiëntenorganisaties, elk jaar te documenteren en openbaar te maken op het platform www.betransparent.be.

Bent u een gezondheidsprofessional? Consulteer dan Pfizer for Professionals voor meer informatie in verband met onze geneesmiddelen.