Ik ben dokter
of apotheker
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Transparantie rond samenwerking en betaling van gezondheidswerkersHomeOver onsEngagementTransparantieTransparantie rond samenwerking en betaling van gezondheidswerkers

Als farmaceutisch bedrijf werken we op regelmatige basis samen met gezondheidswerkers en gezondheidsorganisaties. Deze samenwerking speelt een essentiële rol in de medische vooruitgang die wij voor ogen hebben. De samenwerking kan verschillende vormen aannemen:  gezondheidswerkers adviseren ons over verschillende onderwerpen zoals ontwikkeling van geneesmiddelen, de plaats van een geneesmiddel in de bestaande behandeling, gezondheidseconomie en goede klinische praktijken. Deze inzichten dragen er toe bij de beste behandeling tot bij de patiënt te krijgen.

Voor België:

In België is de transparantieplicht vastgelegd in een wet: de Belgische Sunshine Act. Deze wettelijke transparantieplicht legt farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven, zowel Belgische als buitenlandse, op om premies en voordelen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform betransparent.

Hier vindt u ook onze methodologische nota (een beschrijving van hoe onze data zijn verzameld en gerapporteerd alsook enkele definities).

Deze informatie wordt uitsluitend voor transparantiedoeleinden openbaar gemaakt, zoals toegelicht in het HCP Privacybeleid voor de EER van Pfizer hier beschikbaar (gedeelte "Openbaarmaking van waardeoverdrachten"). Op het betransparent platform kan u ook volgende informatie vinden:

  • Hoe wij samenwerken met gezondheidswerkers en patiëntenorganisaties

  • Hoe je het transparantie register en de waardeoverdrachten kan consulteren

  • De transparantiewetgeving in België

Voor Luxemburg:

Voor 2023

  • Klik hier voor onze methodologische nota (een beschrijving van hoe onze data zijn verzameld en gerapporteerd alsook enkele definities).

  • Klik hier voor het rapport met al onze vergoedingen naar personen en organisaties in de gezondheidssector.


Voor 2022

  • Klik hier voor onze methodologische nota (een beschrijving van hoe onze data zijn verzameld en gerapporteerd alsook enkele definities).

  • Klik hier voor het rapport met al onze vergoedingen naar personen en organisaties in de gezondheidssector.

Voor 2021

  • Klik hier voor onze methodologische nota (een beschrijving van hoe onze data zijn verzameld en gerapporteerd alsook enkele definities).

  • Klik hier voor het rapport met al onze vergoedingen naar personen en organisaties in de gezondheidssector.

Certificaat

Met een jaarlijks certificaat bevestigen wij dat onze rapporten gepubliceerd op het betransparent platform in lijn zijn met de deontologische transparantie code van onze Europese en nationale industriële verenigingen (EFPIA, pharma.be en APL) en de Belgische wetgeving.

Bent u een gezondheidswerker met vragen over uw gegevens?

Als u vragen hebt over uw specifieke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Vermeld uw vraag en uw naam, RIZIV-nummer of bedrijfsnummer, e-mailadres en telefoonnummer.

Rond het uitvoeren van klinische studiesRond samenwerking met patiënten organisaties
Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers