Ik ben dokter
of apotheker
Contacten
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Transparantie rond het uitvoeren van klinische studiesHomeOver onsEngagementTransparantieTransparantie rond het uitvoeren van klinische studies

Klinische studies vormen een belangrijk onderdeel in het onderzoek van Pfizer. Die informatie open en toegankelijk maken voor vrijwilligers, hun familie, onderzoekers en beleidsmakers zorgt voor een breder begrip van medisch onderzoek en dus ook voor een groter draagvlak voor klinische studies. Iedereen heeft er dus baat bij dat deze informatie publiek toegankelijk is.

In het toegankelijk maken van de data van de klinische studies wordt er gestreefd naar de juiste balans in het voldoende beschermen van de privacy van de patiënt, het respecteren van de wetgeving en toch voldoende stimuli behouden om met die data nieuw onderzoek te genereren.

De resultaten van klinische studies worden in academische tijdschriften gepubliceerd binnen 18 maanden na het afronden van de studie

Goed om te weten :

De resultaten van klinische studies worden binnen 18 maanden na afronding van de studie in academische tijdschriften gepubliceerd. Alle studies worden samengevat en geregistreerd op www.clinicaltrials.gov, in de vorm van een database die kan worden geraadpleegd door onderzoekers en politieke beleidsmakers, maar ook door eenieder die dit wenst te raadplegen.  

Alle studies worden samengevat en geregistreerd op clinicaltrials.gov, in de vorm van een database die kan worden geraadpleegd door onderzoekers en politieke beleidsmakers, maar ook door eenieder die dit wenst te raadplegen.  

Rond samenwerking met healthcare professionalsRond samenwerking met patiënten organisaties
Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers