Ik ben dokter
of apotheker
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Verantwoord ondernemenHomeOver onsEngagementVerantwoord ondernemen Company Timeline We're built on a long history of innovation and a proven dedication to help people live healthier lives. Explore the milestones along our journey. CTA Button

De grote uitdagingen op het gebied van ecologie, sociaal ondernemen en governance (ESG) hebben een rechtstreekse impact op onze innovatiestrategie en de flexibiliteit van de processen bij Pfizer.

Voortbouwend op onze vier waarden (moed, uitstekendheid, gelijkwaardigheid en plezier) hebben we besloten om vanaf 2020 ons engagement te versterken. Dit door ESG verder te integreren in onze strategische doelstellingen. Een duurzame en verantwoorde aanpak om beter te voorzien in de noden van onze patiënten, collega’s en partners. 

Wat betekent ESG ?
  • E staat voor Ecologie: maatregelen om de klimaatopwarming te bestrijden, de milieu-impact van producten en werkmethoden te beperken en omafval en waterverbruik te verminderen.

  • S staat voor Sociaal ondernemen: maatregelen om de gezondheid van mensen over de hele wereld te verbeteren. Dit door middel van een toegankelijke gezondheidszorg met een hoge toegevoegde waarde.

  • G staat voor Governance: actie ondernemen om ons bestuur transparanter te maken, om verantwoordelijke beslissingen te nemen en om onderzoek en ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen

Wat betekent verantwoord ondernemen voor Pfizer?Ecologie

In 2015 werd de doelstelling van Pfizer om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen erkend door het initiatief ‘Science Based Targets’. De voorbije 10 jaar hebben we ons afval en waterverbruik sterk verminderd. Tegen 2030 willen we al onze interne activiteiten koolstofneutraal laten verlopen.. Ook willen we de milieu-impact van onze geneesmiddelen verlagen tijdens hun levensduur.

Sociaal Ondernemen

We engageren ons al lang om infectieziekten te bestrijden en gezondheidsstelsels te versterken. Daarnaast proberen we de ongelijkheden in de gezondheidszorg voor behoeftige patiënten weg te werken. Dankzij onze samenwerkingen en actieprogramma’s kunnen we kwaliteitsvolle behandelingen toegankelijker maken. Ons sociaal engagement omvat ook inspanningen om diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie te bevorderen binnen onze teams, bij onze leveranciers en in ons hele ecosysteem.

Governance

We engageren ons om ethisch, doordacht en verantwoord te handelen. Veligheid en transparantie is cruciaal in alles wat we doen. We zijn er van overtuigd dat een goed bestuur begint bij goede mensen. Onze raad van bestuur, die wereldwijd vooral uit zelfstandige bestuurders bestaat, weerspiegelt de diversiteit binnen ons bedrijf

ESG 2020: onze belangrijkste cijfers op wereldvlak ESG-rapport van Pfizer

In ons ESG-rapport staan alle niet-financiële maatregelen op het vlak van ecologie, sociaal ondernemen en governance, die Pfizer op internationaal vlak neemt. Deze gegevens zijn essentieel voor duurzame wetenschappelijke ontwikkelingen en voor de invoering van een patiënt centrisch model.

Dit rapport geeft informatie over onze ESG-inspanningen in het jaar van 1 januari 2020 tot 31 december 2020, naast een analyse op basis van 28 belangrijke prestatie-indicatoren.

Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers