LINCOCIN®(lincomycine)

Deze informatie over onze producten is uitsluitend bestemd voor Belgische of Luxemburgse ingezetenen.
Infectiologie

Voor de meest recente bijsluiter van dit geneesmiddel, verwijzen we u graag door naar de website van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG): https://geneesmiddelendatabank.be/menselijk-gebruik