Ik ben dokter
of apotheker
Contacten
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Een ongewenst voorval meldenHomeOnze geneesmiddelenEen ongewenst voorval melden

Geneesmiddelenbewaking heeft tot doel de veiligheid van de patiënt maximaal te waarborgen. Het maakt het onder andere mogelijk om eventuele bijwerkingen van een geneesmiddel op te sporen om de onderliggende oorzaken ervan te identificeren, te evalueren en eventueel maatregelen te treffen.

Wat is een ongewenst voorval?

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen hebben en deze worden als ongewenst beschouwd wanneer zij leiden tot het ontstaan van aandoeningen, ongemakken of symptomen die bovenop de reeds aanwezige komen.

Alle bekende bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van het geneesmiddel. Farmaceutische bedrijven zijn verplicht om in de samenvatting van de productkenmerken alle feiten te vermelden die tijdens klinische studies zijn vastgesteld, ongeacht de frequentie waarmee zij zich voordoen.

Als u bijwerkingen van een van onze geneesmiddelen opmerkt of vermoedt, is het zeer belangrijk dat u ze meldt, hetzij aan uw arts, hetzij aan de apotheek, hetzij aan de autoriteiten zoals vermeld in de bijsluiter, hetzij aan het farmaceutisch bedrijf dat het geneesmiddel in kwestie op de markt brengt.

Farmaceutische bedrijven zijn immers verplicht om de bijwerkingen van hun geneesmiddelen te melden in de vorm van periodieke bijgewerkte geneesmiddelenbewakingsverslagen. Deze updates hebben betrekking op alle informatie die wereldwijd wordt verzameld over de veiligheid van behandelingen.

Een ongewenst voorval melden

Wilt u ons een ongewenst voorval melden dat zich heeft voorgedaan bij het innemen van een Pfizer geneesmiddel? Gelieve het formulier, dat u via deze link kunt vinden, in te vullen.

Soorten geneesmiddelenBeschikbaarheid van geneesmiddelen
Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers