Ik ben dokter
of apotheker
Contacten
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Disclaimer


Als u een ongewenst voorval of een klacht over een product of medisch hulpmiddel van Pfizer wilt melden, kunt u dit doen bij Pfizer via e-mail op het volgende adres: [email protected] of per telefoon op +32.(0)2.554.62.11.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Pfizer SA in overeenstemming met onze Privacyverklaring die beschikbaar is op https://privacycenter.pfizer.com/nl/belgium, (en als u een gezondheidszorgprofessional bent in overeenstemming met de HCP Privacy Notice die beschikbaar is op https://privacycenter.pfizer.com/nl/hcp-be)

Deze e-mail, de inhoud en eventuele bijgevoegde bestanden zijn alleen bedoeld voor de ontvanger. Deze e-mail bevat informatie die mogelijks vertrouwelijk is en die ook van een geprivilegieerde aard kan zijn. Als u deze e-mail ten onrechte heeft ontvangen, breng de afzender dan onmiddellijk op de hoogte en verwijder deze e-mail uit uw systeem; u mag deze e-mail, de gehele of gedeeltelijke inhoud ervan, niet kopiëren of op eender welke wijze gebruiken, aan iemand onthullen, uitzenden of verspreiden. Als u de ontvanger bent, stuur dit bericht en / of de bijgevoegde bestanden dan alleen door naar een geschikte persoon die hiervan op de hoogte moet zijn. Alle berichten die
naar of door Pfizer worden verzonden, worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de interne regels om het bedrijf te beschermen. De e-mails zijn niet veilig en er kan niet worden gegarandeerd dat ze vrij zijn van fouten, aangezien ze kunnen worden onderschept, gewijzigd, vernietigd, verloren kunnen gaan, of zelfs virussen kunnen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, accepteert deze risico's 

 

Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers