Preventie

preventie

Liever voorkomen dan genezen. Preventie maakt deel uit van een duurzame gezondheidsvisie. Daarom werken wij samen met professionele zorgverleners doeltreffende preventieve maatregelen uit. Vaccinatie speelt daarbij een sleutelrol, evenals de preventie- en bewustmakingscampagnes die wij regelmatig voeren 

 

Vaccinatie

UW GEZONDHEID
Vaccinate

STOPPEN MET ROKEN

UW GEZONDHEID
Arreter de fumer