Gezond leven

gezond leven

Een gezonde levensstijl kan al helpen om een aantal ziekten, zoals bepaalde chronische aandoeningen, te voorkomen. We noemen dit ook wel “ziekten van de geïndustrialiseerde landen” omdat ze rechtstreeks verband houden met de levensstijl. We spreken in dit verband echt over de kwaal van de eeuw. Deze ziekten hebben gemeenschappelijke risicofactoren als gevolg van gedrag dat we in principe zouden kunnen beïnvloeden, zoals

  • roken
  • slechte voeding
  • een zittend leven
  • alcoholmisbruik

De risicofactoren, ook wel “determinanten van gezondheid” genoemd, kunnen onder meer leiden tot diabetes en aandoeningen van de luchtwegen of hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte.  Deze chronische ziekten, die ernstige gevolgen kunnen hebben, zijn langdurig en kennen meestal een trage ontwikkeling. Ze vormen een belangrijk probleem voor de volksgezondheid, waarbij preventie een cruciale rol moet spelen.

Preventie

UW GEZONDHEID
preventie

Vaccinatie

UW GEZONDHEID
Vaccinate
Vaccinate

stoppen met roken

UW GEZONDHEID
stoppen met roken