CLOZAN®
(clotiazepam)

Deze informatie over onze producten is uitsluitend bestemd voor Belgische of Luxemburgse ingezetenen.

Centraal zenuwstelsel

Voor de meest recente bijsluiter van dit geneesmiddel, verwijzen we u graag door naar de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG): http://bijsluiters.fagg-afmps.be

See related articles