Partners

Om een positieve impact te hebben op het leven van patiënten moeten we de medische context volledig beheersen en onze expertise voortdurend actualiseren. Daarom werken we nauw samen met gezondheidswerkers en andere spelers op het terrein zoals wetenschappelijke kringen, verenigingen, federaties en leveranciersnetwerken. Concreet kunnen we dankzij deze samenwerkingen :

  • nog verder innoveren en actief deelnemen aan het biofarmaceutisch ecosysteem.
  • de uitwisseling van gegevens, kennis en expertise bevorderen.
  • Bovenal de behoeften van onze patiënten nog beter in kaart brengen om hun zorgtraject te verbeteren.

​​​​​​​

Artsen en apothekers

Patiënten Organisaties

Groepen en federaties