Ik ben dokter
of apotheker
Contacten
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten
Pfizer steunt CAP48 in de strijd tegen polyartritisHomeNieuwsHot-topicsPfizer-soutient-CAP48-dans-la-lutte-contre-la-polyarthrite

Al meer dan 60 jaar lang zet CAP48 zich in voor gehandicapten en de integratie van jongeren in moeilijkheden in Wallonië en Brussel. Sinds een vijftiental jaar hebben ze hun actieterrein uitgebreid van louter financiering van bestaande projecten naar het opzetten van nieuwe integratieprojecten en de verbetering van medisch onderzoek. 

Het is in dit kader dat CAP48 sinds 2013 een medisch onderzoeksproject ondersteunt voor een betere behandeling en opvolging van kinderen en jongvolwassenen met polyartritis.. De doelstelling over 10 jaar? Patiënten zo snel mogelijk de meest efficiënte/doeltreffende behandeling kunnen aanbieden om hun levenskwaliteit te verbeteren. In het onderzoek worden jonge patiënten van nabij opgevolgd en de resultaten zijn bemoedigend. Al vanaf het begin ondersteunt Pfizer CAP48 voor het project “Polyartritis bij kinderen en jongvolwassenen”.

Wat is polyartritis?

Polyartritis is een auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door een ongepaste reactie van het immuunsysteem. Tot vandaag is de precieze oorzaak van de ziekte echter nog onbekend.

Polyartritis veroorzaakt dagelijkse gewrichtspijn en heeft een sterke invloed op de levenskwaliteit van de getroffen personen. Door chronische ontstekingen van de gewrichten kunnen patiënten blijvende vervormingen ontwikkelen. In sommige gevallen kan de ontsteking ook de nieren, de longen, het hart of het zenuwstelsel ernstig aantasten en daardoor levensbedreigendworden.

Polyartritis is een belangrijke oorzaak van progressieve invaliditeit in België. De ziekte treft bijna 300.000 patiënten in ons land. 20% van hen ontwikkelt de ziekte voor de leeftijd van 40 jaar.

10 jaar inzet  

Sinds 2013 ondersteunt CAP48 dit medische onderzoeksproject naar artritis bij kinderen en jongvolwassenen. In 2018 werd het project met vijf jaar verlengd, waardoor het onderzoek uiteindelijk 10 jaar lang zal lopen, tot 2023.

Het medische onderzoeksproject CAP48 richt zich vooral op beginnende artritis bij kinderen en jongvolwassenen. De belangrijkste doelstellingen zijn: een vroegtijdige diagnose stellen, en zo snel mogelijk de meest geschikte behandeling voor de patiënt vinden.

Bemoedigende resultaten

Tijdens de eerste vijf jaar van het onderzoek heeft het CAP48-project het mogelijk gemaakt om essentiële klinische gegevens te verzamelen over de follow-up van patiënten met juveniele artritis of polyartritis, maar ook met lupus en sclerodermie.

Momenteel krijgen 516 jonge patiënten, met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar, een eerste evaluatie en opvolging verspreid over meerdere jaren. Dankzij deze zorgvuldige behandeling zijn de remissiepercentages op lange termijn hoger en stabieler, wat de levenskwaliteit van de patiënten verbetert.

De cijfers spreken voor zich: 49% van de gevolgde patiënten is na 6 maanden in remissie en van deze groep patiënten blijft 70% na 6 maanden in remissie en vertoont 20% slechts een lichte heropleving van de ziekte na 36 maanden.

De doelstellingen tegen 2023

Na 10 jaar onderzoek hoopt CAP48 de volgende vier doelstellingen te bereiken: 

  • Verhoging van het aantal vroegtijdige diagnoses door het algemeen gebruik van de synoviale biopsie

  • De follow-up van de patiënt versterken

  • Aanhoudende en langdurige remissie voortzetten

  • Aansluiten bij nationale en internationale onderzoeksprojecten

Een belangrijk project voor Pfizer

Al vanaf het begin was het voor Pfizer vanzelfsprekend om CAP48 te ondersteunen in dit onderzoeksproject naar polyartritis. We ontwikkelen al lang geneesmiddelen voor reumatische ontstekingen en ook vandaag blijven we ons inzetten om innovatieve therapieën te ontwikkelen.

“Ons engagement richt zich in de eerste plaats tot de patiënten en hun levenskwaliteit. Polyartritis is een zeer invaliderende ziekte, die de gezondheid en het sociale leven van de patiënten beïnvloedt. Gezinnen ‘dragen’ deze ziekte ook dagelijks mee. We willen hen oplossingen aanreiken die hun levenscomfort mogelijk kunnen verbeteren.”Christine Oth Senior Medical Adviser I&I

Vandaag betuigen we nog meer dan anders onze steun en ons enthousiasme aan CAP 48. Wij loven het essentiële werk dat wordt uitgevoerd door alle vernieuwende academische centra, universiteiten en patiëntenverenigingen, die op een geweldige manier bij dit project betrokken zijn. Met trots en vastberadenheid begeleiden we hen in deze strijd.

Meer informatie over dit project vindt hier.

Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers