Ik ben dokter
of apotheker
Contacten
InvesteerdersJobsNieuws en mediaContacten

Mensen connecteren, inspireren en helpen groeien

Interview met An Van Gerven, Country Manager Belgium & Luxembourg

HomeNieuwsMensen connecteren, inspireren en helpen groeien

Na 3 jaar Pharmacia, 7 jaar bij GSK en 12 jaar bij Pfizer, waaronder 2 jaar in Frankrijk, ging An Van Gerven in 2022 aan de slag als Country Manager Pfizer Belgium & Luxembourg. In deze rol is zij het gezicht van Pfizer, zet zij zich in voor het sneller toegankelijk maken van innovatieve geneesmiddelen en stimuleert zij de verbondenheid tussen medewerkers.

Je hebt apothekerstudies gedaan, waarom eigenlijk? Wat dreef jou om voor deze richting te kiezen?

Ik ben altijd al gefascineerd geweest door wetenschap en chemie. Dat je bij wijze van spreken door te mengen in potten en pannen een oplossing kan bieden voor een ziekte vind ik geweldig. Na mijn apothekerstudie heb ik een specialisatie industrieapotheker gedaan om aan de slag te kunnen gaan in de productie van geneesmiddelen, maar al snel bleek dat ik meer voor mensen was gemaakt dan voor machines. Uiteindelijk ben ik met mijn diploma dadelijk in de industrie terechtgekomen, maar dan in een functie waarin ik me helemaal kan focussen op mensen.

“Ik ben meer gemaakt voor mensen dan voor machines.”

Waaruit bestaat jouw opdracht als Country Manager voor België en Luxemburg?

Als gezicht en aanspreekpunt van Pfizer ga ik in dialoog met de buitenwereld, van patiëntenorganisaties tot politieke overheden en bedrijfsleiders. Daarnaast zet ik me in om innovatieve geneesmiddelen snel toegankelijk te maken voor mensen, een opdracht die aansluit bij Pfizer’s wereldwijde visie: Breakthroughs that change patients’ lives. Concreet bekijk ik hoe we de strategie rond bepaalde producten in België relevant kunnen maken zodat ze beantwoorden aan de reële noden van patiënten. Daarnaast streef ik ernaar een hechtere band te creëren tussen onze medewerkers, hen te inspireren en te motiveren om zich voortdurend te ontwikkelen. Ik vervul ook een actieve rol als vice-voorzitter van Pharma.be, wat me ook de kans geeft om bij te dragen aan het gezondheidsbeleid in België.

Eén van je kernopdrachten is het sneller toegankelijk helpen maken van innovatieve geneesmiddelen voor patiënten. Hoe moeten we dat begrijpen?

De coronascrisis heeft aangetoond dat de farmaceutische sector snel kan schakelen om oplossingen te vinden. Ook Pfizer heeft zijn steentje bijgedragen, samen met andere bedrijven, politieke overheden en wetenschappers. Bij Pfizer is het onze vurige ambitie om dit succes ook in te zetten voor de bestrijding van andere ziektes. Wij willen onze innovaties zo snel mogelijk tot bij de patiënten brengen, waardoor hun levenskwaliteit verbetert en ze de draad van een zo normaal mogelijk leven weer kunnen oppikken.

“Gezondheid is geen kost, het is een investering in mensenlevens, in levenskwaliteit én in de samenleving.”

Wat is de belangrijkste hindernis om innovaties sneller beschikbaar te maken?

Het ontwikkelen, testen en marktklaar maken van een nieuws geneesmiddel, duurt gemiddeld 12 jaar. Zodra Europa groen licht geeft, zou je denken dat we in België snel kunnen starten, maar het tegendeel blijkt het geval. Ik stel vast dat onze politici gezondheid eerder als een kost bekijken, terwijl het een investering is in mensenlevens en in de samenleving als geheel. Gezondheid is veel meer dan een drankje tegen de hoest, gezondheid brengt welvaart voor iedereen, want mensen die zich goed in hun vel voelen en hun potentieel maximaal kunnen benutten, dragen bij tot een gezonde samenleving. De Corona-epidemie heeft duidelijk laten zien hoe cruciaal gezondheid is voor de gemeenschap. Zonder gezondheid stort het hele economische en sociale leven als een kaartenhuisje in elkaar. Wanneer mensen iets overkomt, moeten we alles op alles zetten om hen actief te houden zodat ze kunnen groeien, de dingen doen die ze graag doen en hun eigenwaarde behouden. Pfizer investeert volop in de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen, maar ook de overheid moet haar engagement opnemen zodat mensen snel toegang hebben tot geneesmiddelen. Bovendien zijn investeringen in preventie ook bijzonder belangrijk . Samen kunnen we ervoor zorgen dat gezondheid als een prioriteit wordt erkend en de basis vormt voor een bloeiende samenleving.

“Ziek zijn, dat doet iets met een mens.”

Ziekte heeft niet alleen een impact op  de gemeenschap, maar natuurlijk ook persoonlijk. Als ex-patiënte spreek je uit eigen ervaring. Wat heb je opgestoken van die ervaring?

Klopt, als patiënte heb ik het hele traject aan den lijve ondervonden. Ziek zijn doet iets met een mens. Ik heb zelf ervaren hoe het voelt als je denkt dat er geen oplossing voor handen is: je voelt je machteloos en heel kwetsbaar. Het zijn gevoelens die je hele bestaan ondergraven. Alles veranderde echter op het moment dat men me vertelde over een innovatie die een oplossing kon bieden voor mijn ziekte. Dankzij deze innovatie ben ik er weer bovenop gekomen. Deze ervaring heeft me nog meer gesterkt in mijn ambitie om innovaties zo snel mogelijk bij andere patiënten te brengen. Nieuwe levensreddende geneesmiddelen bieden hoop, comfort en levenskwaliteit, en daar wil ik voluit voor gaan. Een andere waardevolle les die ik meeneem uit mijn ervaring als patiënte is de essentiële rol van de mensen om je heen. Mijn gezin vormde een onuitputtelijke bron van energie die me hielp om te vechten en de hoop te behouden. Zonder hen zou ik niet staan waar ik nu sta, en dat mag je best letterlijk nemen.

Hoe belangrijk zijn Pfizer en de farmaceutische sector in het algemeen voor België?

De farmaceutische sector creëert jobs en welvaart.  Alleen al op onze eigen sites, en dan heb ik het over de Pfizer Clinical Research Unit (PCRU), onze Logistics Center, onze productie en verpakkingsfaciliteit in Puurs en het hoofdkantoor, bieden we werk aan meer dan 5000 mensen. Maar ook het hele netwerk eromheen, van toeleveranciers tot academici en experts, helpt duizenden mensen aan een baan. Hier in België hebben we een enorme expertise en potentieel in huis waar veel landen jaloers op zijn. In ons land hebben we geen natuurlijke hulpbronnen zoals gas en olie, onze kracht en sterkte ligt in de toewijding, het talent en de intellectuele capaciteit van onze mensen. Deze vormen de basis van een groot en bloeiend ecosysteem dat we echt moeten koesteren en stimuleren. Pfizer levert een belangrijk bijdrage aan dit ecosysteem, maar wij verwachten ook ondersteuning van de overheid. Alleen zo kunnen we de gezondheid en de welvaart van de mensen op peil bljven houden.

Je ging in België aan de slag net op het einde van de lockdown. Hoe verliep die omslag bij Pfizer?

In het begin ging dat met ups en downs. Mensen zochten naar een nieuwe balans tussen samen werken op kantoor en het gemak van thuiswerk. Wij maken er een focuspunt van om mensen zoveel mogelijk verbonden te houden, want connectie geeft een boost van energie. Dat doen we onder meer door regelmatig samen iets te eten en door onze Connection Days die telkens weer voor een opstoot van energie zorgen. Wellbeing, je goed in je vel voelen, is iets waar we vandaag bij Pfizer extra aandacht aan besteden. Na de hectische Covid-periode hebben mensen meer dan ooit behoefte aan nieuwe zuurstof, aan inspiratie om zich verder te ontwikkelen, om beter en anders te doen. Daarom voorzien we naast momenten van verbinding ook groeipaden die mensen de kans geven om op nieuwe manieren te connecteren en nieuwe dingen te leren waardoor ze kunnen blijven groeien.

Hoe belangrijk is diversiteit voor Pfizer?

Diversiteit is voor Pfizer essentieel, net zoals gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een grote verscheidenheid aan talen, etniciteit, religies, achtergronden, leeftijden en gender, tot betere en rijkere resultaten leidt. In ons logistiek centrum in Zaventem, bijvoorbeeld, zijn maar liefst 52 verschillende nationaliteiten aan de slag. Anderstaligen en buitenlandse talenten worden bij ons met open armen verwelkomd en verrijken onze blik. Bij Pfizer moedigen we jonge vrouwelijke talenten aan en bieden we hen de mogelijkheid om bij ons een waardevolle carrière uit te bouwen. We zijn actief bezig met culturele diversiteit en genderdiversiteit en vinden het belangrijk dat mensen bij ons zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun achtergrond of geaardheid. Om dit te realiseren, investeren we in educatie, mentorprogramma's en projectteams die diversiteit bevorderen. Op deze manier creëren we een werkcultuur waarin mensen zich gewaardeerd voelen, ondersteund worden en volop met hun unieke expertise kunnen bijdragen.

“Mijn gezin is mijn rijkdom.”

Je hebt een gezin met 3 kinderen én een volle dagtaak met veel verantwoordelijkheden. Hoe creëer je een balans tussen thuis en  werk?

Werk en privé staan voor mij niet los van elkaar, het één kan niet zonder het ander. Mijn gezin is mijn grootste rijkdom en geeft mij de broodnodige energie. Thuis ben ik gewoon mama. We praten over alle grote en kleine dingen van de dag. Mijn kinderen zijn al opgegroeid en hun humor helpt om de dingen vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Het gebeurt zelfs dat ze mij raad geven of met me mee denken. Deze momenten geven mij ontzettend veel energie. Met de beide voetjes op de grond, een vleugje humor en een grote glimlach, vind ik de kracht om er elke dag voluit voor te gaan.

Wat doe je persoonlijk om jezelf te herbronnen of om tot rust te komen?

Ik doe elke avand een lange wandeling, na het eten minstens één uur, regen of zonneschijn, en nog meer tijdens het weekend. Wandelen in de volle natuur is voor mij de ideale manier om naar buiten te komen, te bewegen en mijn gedachten tot rust te laten komen. En muziek, natuurlijk. Straks gaan we met z’n allen naar Brussel voor een live concert. Zoiets geeft super veel energie. Ik kan niet wachten!

Uw gezondheidOnze geneesmiddelenOnderzoek en innovatieOver onsWerken bij PfizerInvesteerders Jobs Nieuws en mediaPfizer voor professionnalsPrivacy policyGebruiksvoorwaarden ContactenLeveranciers