Transparantie rond het uitvoeren van Klinische studies

Klinische studies vormen een belangrijk onderdeel in het onderzoek van Pfizer. Die informatie open en toegankelijk maken voor vrijwilligers, hun familie, onderzoekers en beleidsmakers zorgt voor een breder begrip van medisch onderzoek en dus ook voor een groter draagvlak voor klinische studies. Iedereen heeft er dus baat bij dat deze informatie publiek toegankelijk is.

In het toegankelijk maken van de data van de klinische studies wordt er gestreefd naar de juiste balans in het voldoende beschermen van de privacy van de patiënt, het respecteren van de wetgeving en toch voldoende stimuli behouden om met die data nieuw onderzoek te genereren.

  • De resultaten van klinische studies worden in academische tijdschriften gepubliceerd binnen 18 maanden na het afronden van de studie

Alle studies worden samengevat en geregistreerd op www.clinicaltrials.gov, in de vorm van een database die kan worden geraadpleegd door onderzoekers en politieke beleidsmakers, maar ook door eenieder die dit wenst te raadplegen.