FRAGMIN®
(dalteparine)

Deze informatie over onze producten is uitsluitend bestemd voor Belgische of Luxemburgse ingezetenen.

Cardiovasculair

Voor de meest recente bijsluiter van dit geneesmiddel, verwijzen we u graag door naar de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG): http://bijsluiters.fagg-afmps.be

See related articles