Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Patiënten en patiëntenorganisatiesPfizer hecht bijzonder veel belang aan een correcte informatieverstrekking naar de patiënt toe. Een geïnformeerde patiënt is namelijk een stap vooruit in de behandeling. Uit onderzoek blijkt immers dat patiënten proactief hun gedrag aanpassen louter op basis van aangereikte informatie over hoe ze hun gezondheidstoestand beter kunnen controleren.

Patiëntenorganisaties zijn verenigingen of organisaties die werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een bepaalde ziekte of aandoening door informatie en ondersteuning aan te bieden. Pfizer werkt samen met een grote groep van patiëntenorganisaties die gespecialiseerd zijn in diverse ziektegebieden. Die wisselwerking heeft als doel om van elkaar te kunnen leren en kan bestaan uit het delen van informatie over innovaties binnen de geneeskunde en ervaringen en noden van de patiënt in kwestie.

Pfizer ondersteunt ook patiëntenorganisaties. Die steun kan vele vormen aannemen en is volledig in lijn met de gedragscode van pharma.be. De gedragscode reguleert de samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en patiëntenorganisaties en bepaalt hoe op een transparante en respectvolle manier kan samengewerkt worden volgens de hoogste ethische standaarden.

Pfizer publiceert jaarlijks een lijst met patiëntenorganisaties met wie een financiële overeenkomst werd opgesteld en hoe deze steun werd ingevuld. Dit is in naleving met de Belgische regels.