Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PartnersInleiding

Wereldwijd werkt Pfizer samen met meer dan 250 partners. De Belgische expertise speelt daarin een belangrijke rol door het lokale hoog technologisch ecosysteem tussen industrie, universiteiten en onderzoekscentra. Die wisselwerking is een grote troef voor Pfizer en draagt bij tot een betere gezondheid wereldwijd.

Werken aan gezondheid vergt samenwerking. Wetenschappers, artsen, specialisten, huisartsen, apothekers en verpleegkundigen, maar ook patiënten en patiëntenorganisaties dragen hierin allemaal hun steentje bij. Door met hen samen te werken, krijgt Pfizer een beter zicht op de noden van de patiënten. Die samenwerking kan vele vormen aannemen, maar een constante hierin is dat het altijd ethisch en transparant verloopt.

Met de overheid werkt en denkt Pfizer mee aan een betere gezondheidszorg die kwalitatief, betrouwbaar en toegankelijk is voor iedereen. Ook in die samenwerking primeert openheid en transparantie.