Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Onderzoek en toekomstperspectiefInnovatie

Pfizer zet resoluut in op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen in de domeinen immunologie (afweer) en inflammatie (ontsteking), oncologie (kanker), cardiovasculaire (hart- en vaat), metabole (stofwisselings)ziekten, neurowetenschappen (zenuwstelsel) en pijn en vaccins.

Door die grote onderzoeksinspanningen doorheen verschillende domeinen, waaronder moleculen, biologie en vaccins, kan Pfizer medische oplossingen ontwikkelen die de patiënten het meest ten goede komen. Ook onze extra aandacht voor zeldzame ziekten toont aan dat Pfizer toegewijd is om die innovatieve geneeskunde tot bij alle patiënten, wereldwijd, te brengen. Link naar Pfizer’s pipeline.

Een geneesmiddel ontwikkelen: van fase 1 tot fase 4

Een cruciale stap in het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel zijn de klinische studies. Gemiddeld zit er 12 jaar tussen het moment dat er een nieuwe ontdekking wordt gedaan in het laboratorium en het moment waarop het geneesmiddel de patiënt bereikt. Klinische studies zijn het meest tijdrovende en kostelijke deel van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en zijn goed voor 45 tot 75 procent van de kost van een nieuw geneesmiddel.

Klinische studies zijn maar succesvol dankzij de vrijwilligers. Honderden tot duizenden vrijwilligers nemen deel aan een klinische studie en dragen zo bij aan een betere gezondheid voor ons allemaal. Elke studie wordt nauwkeurig opgevolgd, geleid door duidelijk gedefinieerde ethische richtlijnen en standaarden die de veiligheid van elke deelnemer garanderen. Er wordt niets aan het toeval overgelaten.

De ontwikkelingscyclus van een nieuw geneesmiddel:

Preklinische fase

Een experimentele behandeling wordt eerst getest in een laboratorium en via dierproeven. Na deze ‘preklinische’ fase en wanneer alle veiligheidscriteria vervuld zijn, volgen de klinische testen op mensen.

Fase 1

Tijdens fase 1 van de klinische studies wordt de nieuwe behandeling voor het eerst getest op mensen. Deze fase wil vooral garanderen dat de behandeling veilig is voor mensen, eerder dan het effect onderzoeken op de ziekte waarvoor het geneesmiddel dient. De doses worden in opbouwende fases toegediend bij een kleine groep vrijwilligers zodat de onderzoekers kunnen meten hoe het lichaam erop reageert, de dosis opneemt en hoelang het in de bloedsomloop blijft. Op die manier weten de onderzoekers precies welk dosisniveau getolereerd wordt door het lichaam.

Hier links naar filmpjes PCRU:

Fase 2

Fase 2 onderzoekt de doeltreffendheid van de nieuwe experimentele behandeling op de ziekte waarvoor ze ontwikkeld werd. Ook in deze fase wordt er informatie over de veiligheid, de eventuele nevenwerkingen en mogelijke risico’s verzameld. In deze fase wordt uitgezocht wat de meest effectieve dosis en vorm van het geneesmiddel (pillen, capsulen, infusies, injecties) is. In deze fase is een grotere groep vrijwilligers nodig die de ziekte hebben waarvoor de behandeling dient.

Fase 3

In fase 3 worden de testen van de vorige fasen overgedaan, maar dan voor een heel grote groep vrijwilligers die lijden aan de ziekte waarvoor deze behandeling wordt getest. Daarbij wordt extra informatie verzameld over de doeltreffendheid en de veiligheid van de behandeling. Aan deze fase kunnen wel honderden tot duizenden vrijwilligers over meerdere studiecentra verdeeld, deelnemen, onder wie ook vrijwilligers die een andere behandeling (om te vergelijken) of geen behandeling (placebo) krijgen. De informatie die tijdens deze fase wordt verzameld is cruciaal voor het uiteindelijk op de markt brengen van de nieuwe behandeling.

Registratie

Om een geneesmiddel op de markt te brengen, moet er een registratieproces doorlopen worden bij de bevoegde autoriteit. In Europa is dat het European Agency for the Evaluation of Medical Products (EMEA). Daarvoor dient veel informatie te worden ingediend die de doeltreffendheid van de behandeling bewijst: een beschrijving van het ontwikkelingsproces en de kwalitatieve data en resultaten van alle preklinische en klinische studies. Indien de autoriteit groen licht geeft, mag het geneesmiddel verkocht worden volgens de bepalingen van de overheid.

Fase 4

Fase 4 wordt ook wel de ‘post-marketing studies’ genoemd. Die tests worden uitgevoerd nadat de behandeling geregistreerd is en zijn onmisbaar voor het dagelijks gebruik van de behandeling. In deze fase verzamelen onderzoekers extra gegevens over de nevenwerkingen op langere termijn, de voordelen en informatie over het optimale gebruik. Voor die fase, die gespreid wordt over vele jaren, worden duizenden vrijwilligers ingeschakeld.