Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GeneesmiddelenbewakingGeneesmiddelenbewaking heeft als doel in maximale mate te zorgen voor de veiligheid van de patiënt. Daartoe worden ongewenste voorvallen opgespoord, proberen wij de onderliggende oorzaken in kaart te brengen, deze vervolgens te evalueren om uiteindelijk stappen te ondernemen deze in de toekomst te vermijden.

Bestaat er een contactpunt voor patiënten indien er vragen zijn over ongewenste voorvallen met onze geneesmiddelen of om een ongewenst voorval opgetreden na inname van één van onze geneesmiddelen te melden?

Het eerste en beste contact is en blijft de arts die u het geneesmiddel heeft voorgeschreven. Uw arts kan het best oordelen of het ongewenst voorval al dan niet gekend is, of er een mogelijk verband kan bestaan tussen het ongewenst voorval en het geneesmiddel en hoe erop te reageren.

Als patiënt heeft u verder ook de mogelijkheid een ongewenst voorval te melden aan uw apotheker of aan de firma die het geneesmiddel op de markt brengt. In dat laatste geval zal de firma aan de patiënt toelating vragen om zijn/haar behandelende arts te contacteren en bijkomende vragen te stellen over het ongewenst voorval. In elk geval zal de firma van deze melding een rapport opmaken, een rapport dat daarna onder meer aan onze autoriteiten wordt bezorgd.

Wenst u ons een ongewenst voorval met één van onze geneesmiddelen te melden, contacteer ons dan via de link hieronder. Wij doen er alles aan om er zo snel mogelijk gevolg aan te geven en danken u voor uw vertrouwen.

[email protected]