Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ecologie @ PfizerEen duurzame bescherming van de omgeving

Voor de productie van haar geneesmiddelen heeft Pfizer veel verschillende grondstoffen nodig. Om het effect op milieu en omgeving te minimaliseren, gebruikt Pfizer haar globale aanwezigheid en omvang om iets goed terug te doen voor de omgeving.

De groene weg van Pfizer

De focus op duurzaamheid wordt geïntegreerd in de volledige werking van Pfizer. Vanuit haar capaciteiten focust Pfizer op drie pijlers:

  • klimaatopwarming en de gevolgen daarvan tegengaan
  • de impact op het milieu van de producten en manier van werken minimaliseren
  • waterverbruik beheren op een duurzamere manier.

Om dat te realiseren beheert Pfizer de supply chain en de life cycle van de producten op een innovatieve en milieuvriendelijke manier. Op de productiesite in Puurs heeft Pfizer bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling geïnstalleerd die stoom recupereert en gebruikt om elektriciteit op te wekken en te verwarmen. Op die manier wordt jaarlijks 7000 ton CO2 uitgespaard. Er werd in 2011 ook een windmolen geïnstalleerd die op vier jaar tijd evenveel energie opwekt als het jaarverbruik van 4257 gezinnen..

Pfizer Environmental Sustainability Goals

Tegen 2020 wil Pfizer:

  • de uitstoot van broeikasgassen met 20% verminderen. Pfizer bouwt verder op de successen uit het verleden; tussen 2000 en 2007 werd de uitstoot met 20% verminderd, tussen 2007 en 2012 met 25%.
  • 15% minder afval produceren. Afval wordt tot het minimum herleid, en waar mogelijk wordt er gerecycleerd. Als er geen andere mogelijkheid bestaat wordt er gezocht naar de meest milieuvriendelijke manier om afval te verwerken.
  • het waterverbruik met 5% verminderen. Ook al is Pfizer bijna niet actief in gebieden waar waterschaarste heerst, toch is Pfizer toegewijd om in alle sites het waterverbruik te doen dalen.