BOSULIF®
(bosutinib)

Ces informations sur nos produits ne sont destinées qu'aux résidents belges ou luxembourgeois.

Voor de meest recente bijsluiter van dit geneesmiddel, verwijzen we u graag door naar de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG): http://bijsluiters.fagg-afmps.be

See related articles