Fiscale fiche 281.50 Leveranciers Contact

Wereldmalariadag

Vrijdag 25 april is Wereldmalariadag, een gelegenheid om de schade te beschrijven die deze ziekte in de wereld aanricht en na te denken over de beste manier om op deze dreiging te reageren. Daarom dachten we dat u geïnteresseerd zou zijn in een beschrijving van Pfizers betrokkenheid in de strijd tegen malaria.

Wereldmalariadag


Wereldmalariadag herinnert er sterk aan dat malaria jaarlijks meer dan 500 miljoen mensen infecteert en meer dan 1 miljoen mensen doodt. In Afrika sterft om de 30 seconden een kind aan deze ziekte. In Afrika alleen al is malaria de eerste doodsoorzaak bij kinderen onder de vijf jaar en vertegenwoordigt de ziekte 10% van de totale ziektelast van het continent. Vele van de meest kwetsbaren hebben echter geen toegang tot doeltreffende behandelingen en zijn zelfs niet in staat om de symptomen ervan te herkennen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat het algemeen ziektebesef onaanvaardbaar laag blijft. Ondanks nieuwe financiële middelen, geneesmiddelen en de energie die aan deze dodelijke ziekte besteed werden, blijven er belangrijke tekortkomingen bestaan.

Pfizer speelt een vooraanstaande rol in de strijd tegen malaria, dankzij ons onderzoek, ons productie- en distributienetwerk in Afrika en ons filantropisch initiatief Mobilize Against Malaria. We werken samen met verschillende partners en gebruiken alle middelen van het bedrijf om de ziekte te bestrijden.

Het zoeken naar nieuwe behandelingen tegen malaria


Pfizer bevindt zich in de spits van het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen malaria. Via onze programma’s van klinische studies ontwikkelen onze wetenschappers een mogelijk malariageneesmiddel op basis van het veel gebruikte antibioticum azithromycine. Toegediend in combinatie met chloroquine bleek azithromycine positieve resultaten te geven in de behandeling van volwassenen met malaria in Afrika. Momenteel zijn er klinische studies aan de gang in centra in Zuid-Amerika, India en Afrika.

We helpen ook Afrikaanse wetenschappers in hun eigen onderzoek naar malariabehandelingen. Zo verleende Pfizer UK, via de Royal Society Pfizer Prize, zijn steun aan Dr. Alexis Nzila van het Keniaanse Medical Research Institute in zijn mogelijk revolutionair onderzoek naar de ziekte. Dr. Nzila toonde aan dat geneesmiddelresistentie in malaria kan voorkomen worden door het combineren van een bestaand kankergeneesmiddel, methotrexaat, met foliumzuur – een belangrijke vaststelling die ooit kan leiden tot een nieuwe behandeling van malaria.

Het aanleggen van infrastructuur in ontwikkelingslanden


Een van de belangrijkste obstakels in de strijd tegen ziekten in ontwikkelingslanden is het gebrek aan infrastructuur. Pfizer, die de noodzaak erkent om onze kennis en producten voor zoveel mogelijk patiënten toegankelijk te maken, ondersteunt de economische en structurele ontwikkeling in achtergestelde landen, door onze geneesmiddelen te produceren in de regio’s waar ze zullen gebruikt worden. Zo heeft bijvoorbeeld onze fabriek in Dakar, Senegal, ongeëvenaarde productie- en distributiecapaciteiten in Afrika.

Partnerschappen voor rechtstreekse hulp waar het nodig is


Ons vijf jaar durend Mobilize Against Malaria initiatief, dat vorig jaar gelanceerd werd, streeft ernaar om de kennis van en de toegang tot het effectief gebruik van malariageneesmiddelen in Senegal, Ghana en Kenia te vergroten. Pfizer heeft partnerschappen afgesloten met regeringen, NGO’s en vooraanstaande lokale en internationale organisaties om de toegang tot de behandeling, de opleiding van zorgverstrekkers en patiëntondersteuningsprogramma’s met betrekking tot malaria te vergroten. Onze partners op het terrein implementeren fundamentele initiatieven, terwijl Pfizer subsidies, evaluatiemiddelen en de technische expertise van zijn werknemers levert via ons Global Health Fellows programma dat bestaat uit zesmaandelijkse detacheringen bij organisaties in ontwikkelingslanden. Ons werk in het kader van het Mobilize Against Malaria initiatief is aangepast aan de bijzondere noden van elk land:

Ghana – Versterking van de informele sector

In een partnerschap met Family Health International en de Ghana Social Marketing Foundation helpt Pfizer bij de opleiding van bevoegde farmaceutische zorgverstrekkers, ter bevordering van een doeltreffende herkenning van de malariasymptomen, een degelijke behandeling en het doorverwijzen van acute gevallen. Het programma zal geëvalueerd worden door Health Partners Ghana.

Senegal – Opleiding van gemeenschapsgezondheidswerkers

In Senegal werkt Pfizer, in een partnerschap met Intrahealth, aan de opleiding van gemeenschapsgezondheidswerkers en verpleegkundigen die werkzaam zijn in de Tambacounda regio, en aan het documenteren van de voordelen van de berichtgeving over de behandeling van malaria in het gezondheidssysteem. Daarnaast loopt er een bijkomend programma van berichtgeving over patiënten, dat de zorgverleners aanleert om de vroege symptomen en gevaarlijke tekens van malaria te herkennen en binnen de 24 uur een gepaste behandeling toe te dienen.

Kenia – Investeren in prenatale klinieken

Pfizer werkt, in een partnerschap met Population Services International (PSI), aan het bevorderen van de symptoomherkenning en het zoeken naar een behandeling op huishoudelijk vlak, met de nadruk op zwangere vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar, en gebruikt prenatale klinieken als beginpunt voor deze doelgroepen. Het programma zal geëvalueerd worden door KEMRI/Wellcome Trust, dat geleid wordt door een vooraanstaand onderzoeker in het domein van malaria, Dr. Robert Snow.

Om de algemene strategische inspanning te leiden en de globale opvolging en evaluatie van de programma’s te evalueren, werkt de London School of Hygiene and Tropical Medicine, in samenwerking met lokale partners en Pfizer, aan de ontwikkeling van meetbare programma’s die de inspanningen om malaria onder controle te krijgen bespoedigen en die kunnen nagevolgd en aangepast worden door meewerkende instellingen.

Versnelling van de strijd tegen malaria


Bij Pfizer zijn we trots op wat we in de strijd tegen malaria bereikt hebben. Maar noch wijzelf, noch de wereld zou tevreden mogen zijn met de huidige vooruitgang, gezien de omvang van de uitdaging die er nog altijd bestaat. Onze jaren ervaring in onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot malaria hebben ons aangetoond dat een traditionele benadering van ziekten in de derde wereld via filantropische programma’s onvoldoende is om een belangrijke vooruitgang in de strijd tegen deze ziekten te blijven boeken. Mobilize Against Malaria weerspiegelt Pfizers nieuwe benadering van de filantropie, die toegespitst is op het inzetten van alle middelen van het bedrijf– mensen, vaardigheden, expertise en financiering – om de toegang tot geneesmiddelen te vergroten en de zorgverstrekking voor achtergestelde mensen in de wereld te versterken via rechtstreekse betrokkenheid en samenwerking met lokale NGO’s, MLO’s, regeringen en partners uit de privésector.

Mocht u meer willen vernemen over Pfizers betrokkenheid in de strijd tegen malaria, bezoek dan www.pfizer.com/malaria. We zouden het appreciëren mocht u geïnteresseerd zijn in bijkomende informatie over Pfizers inspanningen in de strijd tegen malaria.

Wij hopen dat u in deze samenvatting nuttige informatie gevonden heeft over de wereldwijde uitdaging die malaria vertegenwoordigt en over de betrokkenheid van Pfizer in de strijd tegen de ziekte, en dat u ons zult steunen in onze verdere inspanningen om de ziekte uit te roeien.


Contact bij Pfizer Belgium/Luxembourg:
Daniel Van Bellinghen
Director Communications
02 554 67 22
0475 84 12 06

Text SizeAAA