Fiscale fiche 281.50 Leveranciers Contact

Pfizer verlengt voor drie bijkomende jaren haar steun voor onderzoek in de cardiologie aan de KULeuven

Professor Mark Vervenne, Rector van de KULeuven, de Professoren Johan Van Cleemput en Peter Verhamme van de afdeling klinische cardiologie en Dr. Koenraad Bostoen, algemeen directeur van Pfizer in België, ondertekenen de nieuwe leerstoel gewijd aan atherothrombose.

Atherothrombose is een ziekte van de arteriële wand en het vasculaire lumen die zich gedurende tientallen jaren ontwikkelt. De belangrijkste risicofactoren zijn roken, hoge bloeddruk, hoge cholesterol en suikerziekte. De eerste symptomen komen zelden vóór 40 jaar voor. De voornaamste klinische verschijnselen van atherothrombose zijn de hersenbloeding, het myocardinfarct en de obstructieve arteriopathie van de onderste ledematen.

De titularissen van de leerstoel, Prof. Johan Van Cleemput en Prof. Peter Verhamme geven nadere verklaring over hoe de nieuwe fondsen zullen worden aangewend. Deze zullen worden verdeeld om zowel klinische onderzoeksprojecten als fundamenteler onderzoek te leiden.

Pfizer verheugt zich dit universitair onderzoek en onderwijs te ondersteunen daar het zelf zeer actief is in het domein van de behandeling van te hoge cholesterol en eveneens onderzoek pleegt bij het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel om atherothrombose tegen te werken.

Text SizeAAA