Fiscale fiche 281.50 Leveranciers Contact

Pfizer reikt haar Prijs aan voor het Beste Doctoraat aan het UGent

Deze prijs wordt toegekend op voorstel van de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De prijs is voorbehouden aan een Doctor in de Medische Wetenschappen, niet ouder dan 40 jaar, die tussen 1 mei van het jaar voorafgaand aan de toekenning van de prijs, en 1 mei van het jaar waarin de prijs wordt toegekend, met succes een thesis heeft verdedigd voor de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent.

De prijs van 2.500€ zal voor de helft dienen als beloning van de laureaat.

De andere helft is bestemd voor het doorgevoerde onderzoek in het laboratorium van de begunstigde.
Via deze prijs wil Pfizer de laureaten erkennen en aanmoedigen bij hun onderzoek.

Voor de periode september 2008 – september 2009 wordt de prijs toegekend aan:

Dr. Olivier Vanakker
voor zijn proefschrift:
"Novel clinical and etiopathogenetic findings in pseudoxanthoma elasticum"

De promotoren van dit proefschrift was Prof. A. De Paepe en de co-promotor prof. D. Matthys.

Al onze gelukwensen aan de laureaat.

Text SizeAAA