Fiscale fiche 281.50 Leveranciers Contact

Pfizer reikt haar Educational Grants 2009 en de Pfizer Wetenschappelijk Prijs uit aan het UAntwerpen

Sinds 2000 stelt Pfizer de zeven Belgische universiteiten jaarlijks een bedrag van 12.500 euro ter beschikking voor het uitreiken van minstens vijf “Pfizer Educational Grants” aan jonge beloftevolle artsen die pas hun erkenning tot specialist hebben verworven. Een jury, samengesteld door de universiteit, evalueert de kandidaten op basis van hun wetenschappelijk en klinisch werk tijdens hun hele opleiding. Daarnaast evalueert de jury ook hun sociale omgang met zowel het verplegende personeel, collega’s als met de patiënten en hun familie en kiest op grond van al die factoren de laureaten.

De laureaten 2009 zijn:

Dr. Isabelle Spoormans Medische oncologie

Dr. Sarah Van Grieken Kinder- en jeugdpsychiatrie

Dr. An Bervoets Dermatologie

Dr. Peyman Sardari Nia Heelkunde

Dr. David Van Der Planken Neurochirurgie

De Pfizer wetenschappelijke prijs, bekroont elk jaar het beste wetenschappelijk onderzoek gehouden door een jonge arts-specialist. De prijs bedraagt 2.500€.

Dit jaar is de laureaat uitgeroepen door de commissie wetenschappelijk onderzoek onder het voorzitterschap van prof. dr. G. Verpooten.

- Dr. Jonathan Baets voor het werk: “ Genes for hereditary sensory and autonomic neuropathies: a genotype-phenotype correlation”

Al onze gelukwensen aan de laureaten

Text SizeAAA