Fiscale fiche 281.50 Leveranciers Contact

Pfizer reikt haar Educational Grants 2008 uit aan het UZbrussel

Sinds 2000 stelt Pfizer de zeven Belgische universiteiten jaarlijks een bedrag van 12.500 euro ter beschikking voor het uitreiken van minstens vijf “Pfizer Educational Grants” aan jonge beloftevolle artsen die pas hun erkenning tot specialist hebben verworven. Een jury, samengesteld door de universiteit, evalueert de kandidaten op basis van hun wetenschappelijk en klinisch werk tijdens hun hele opleiding. Daarnaast evalueert de jury ook hun sociale omgang met zowel het verplegend personeel,collega’s als met de patiënten en hun familie en kiest op grond van al die factoren de laureaten.

De laureaten 2008 zijn:

Dr. Charlotte Declercq Departement Geneeskunde
Dr. Rinaldo Lauwers Departement Kritische Zorgen
Dr. Geert Martens Departement Klinische Biologhie en Anatomo-Pathologie + Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen
Een gedeelde prijs voor:
Dr. Mina Leyder &
Dr. Geoffrey Lesage
Departement Heelkunde + Gynecologie–Fertiliteit-Verloskunde
Een gedeelde prijs voor:
Dr. Truus Roelandt &
Dr. Tibaut Debacker
Departement Specialiteiten + Kindergeneeskunde

Al onze gelukwensen aan de laureaten.

Text SizeAAA