Fiscale fiche 281.50 Leveranciers Contact

Pfizer reikt haar Educational Grants 2008 en de Pfizer wetenschappelijke Prijs uit in de UA

Sinds 2000 stelt Pfizer de zeven Belgische universiteiten jaarlijks een bedrag van 12.500 euro ter beschikking voor het uitreiken van minstens vijf “Pfizer Educational Grants” aan jonge beloftevolle artsen die pas hun erkenning tot specialist hebben verworven. Een jury, samengesteld door de universiteit, evalueert de kandidaten op basis van hun wetenschappelijk en klinisch werk tijdens hun hele opleiding. Daarnaast evalueert de jury ook hun sociale omgang met zowel het verplegend personeel,collega’s als met de patiënten en hun familie en kiest op grond van al die factoren de laureaten.

De winnaars worden aangeduid door het universitair college van coördinerende stagemeesters onder het voorzitterschap van prof. dr. W. De Backer.

De laureaten 2008 zijn:

Dr. Vicky Nowé: pneumologie

Dr. Annemie Snoeckx: radiodiagnose

Dr. Annick Bracke: dermatlogie

Dr. Stefan De Wachter: urologie,

Dr. Olivier Vanderveken, N.K.O., en

Dr. Roger van Riet, orthopedie, delen twee prijzen.

De Pfizer wetenschappelijke prijs, bekroont elk jaar het beste wetenschappelijk onderzoek gehouden door een jonge arts-specialist. De prijs bedraagt 2.500€.

Dit jaar zijn er twee laureaten uitgeroepen door de commissie wetenschappelijk onderzoek onder het voorzitterschap van prof. dr. G. Verpooten.

- Dr. Gert Van den Eynden voor het werk: “Hypoxie, angiogenese en lymfangiogenese op verschillende localisaties van het humaan mammacarcinoom”

- Dr. Stijn Verhulst voor het werk “Slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen bij obese kinderen en adolescenten”.

Van harte proficiat aan alle laureaten!

Text SizeAAA