Fiscale fiche 281.50 Leveranciers Contact

Pfizer reikt haar Educational Grants 2007 uit in het UZ-Brussel

Sinds 2000 stelt Pfizer de zeven Belgische universiteiten jaarlijks een bedrag van 12.500 euro ter beschikking voor het uitreiken van ‘Pfizer Educational Grants’ aan beloftevolle jonge artsen die pas hun erkenning tot specialist hebben verworven. Een jury, samengesteld door de universiteit, evalueert de kandidaten op basis van hun wetenschappelijk en klinisch werk tijdens hun opleiding. Daarnaast evalueert de jury ook hun sociale omgang met zowel het verplegend personeel,collega’s als met de patiënten en hun familie en kiest op grond van al die factoren de laureaten.

De laureaten 2007 zijn:

Dr. Stijn Vanden Branden (Categorie geneeskunde)

Dr. Nico Rooselaer (Categorie kritische zorgen)

Dr. Maarten Moens* (Categorie heelkunde, gynaecologie, fertiliteit, verloskunde)

Dr. Jan De Raet* (Categorie heelkunde, gynaecologie, fertiliteit, verloskunde)

Dr. Francisca Deviaene (Categorie specialiteiten en kindergeneeskunde)

Dr. Koenraad Nieboer (Categorie klinische biologie, anatomo-pathologie, medische beeldvorming, fysische wetenschappen)

* gedeelde prijs

Al onze gelukwensen aan de laureaten.

Text SizeAAA