Fiscale fiche 281.50 Leveranciers Contact

Pfizer reikt haar Educational Grants 2007 uit in de ULB

Sinds 2000 stelt Pfizer de zeven Belgische universiteiten jaarlijks een bedrag van 12.500 euro ter beschikking voor het uitreiken van ‘Pfizer Educational Grants’ aan beloftevolle jonge artsen die pas hun erkenning tot specialist hebben verworven. Een jury, samengesteld door de universiteit, evalueert de kandidaten op basis van hun wetenschappelijk en klinisch werk tijdens hun opleiding. Daarnaast evalueert de jury ook hun sociale omgang met zowel het verplegend personeel,collega’s als met de patiënten en hun familie en kiest op grond van al die factoren de laureaten.

De laureaten 2007 zijn:

Dr. Cécile Springael (Interne geneeskunde)

Dr. Catherine de Magnée (Chirurgie)

Dr. Boutaïna Najem (Cardiologie)

Dr. Nelle Lambert (Psychiatrie)

Dr. Laurence Dedeken (Pediatrie)

Al onze gelukwensen aan de laureaten.

Text SizeAAA